mandag 6. juli 2009

Feng Shui

Navnet Feng Shui betyr ”vind og vann” og disse to ordene representerer harmoni og balanse. Det blir sagt at bruken av Feng Shui går så langt tilbake som til 6000 år siden. Den opprinnelige Feng Shui, det vil si måten å tenke og handle på, er ikke begrenset til kinesere, men de fleste gamle sivilisasjoner brukte en eller annen form for Feng Shui.

Feng Shui er basert på strømmen av energi eller ”chi” gjennom universet og dens påvirkning på vårt daglige liv. Gjennom kunnskapen om Feng Shui mener mennesker at de blir bedre i stand til å bli ett med naturen, deres omgivelser og deres dagligliv slik at det kan påvirke deres økonomiske situasjon, helse og følelser.

Dette samspillet med naturen eller omgivelsene, skjer gjennom plassering av møbler eller andre ting i hjemmet og kontoret. Dersom ikke energien får flyte fritt eller korrekt så kan det skape disharmoni. Ved bruk av blant annet speil og krystaller forsøker en å balansere energien slik at man oppnår større glede, velbehag og produktivitet.

Yin og Yang er hjertet i Feng Shui og kinesisk filosofi. Det er kjernen i naturen der alt er i stadig bevegelse – fra det ene ytterpunktet til det andre for på den måten å kunne skape likevekt og universell balanse.Yin og Yang symbolet. Det hvite står for det gode, mens det sorte for det onde. Den hvite prikken i det sorte betyr at det alltid er noe godt i det onde og omvendt for den sorte prikken.


Vi kan illustrere forskjellen som kald - varm, mørk - lys, passiv - aktiv osv. Eksempelvis er halvparten av jordkloden alltid mørklagt mens den andre delen er i lyset av solen.

Feng Shui brukes nå over det meste av verden – både i private hjem, men ikke minst når forretningsbygg, hoteller og lignende skal bygges og innredes.

Vindspill – symbol i Feng Shui.
Vindspill eller vindharper – som brukes over dører og vinduer, er et av de mest brukte Feng Shui hjelpemidler. De fungerer som budbringere som sender to vidunderlige budskap: Gleden og Lyset (via klangen) og Livet (den vinden som passerer gjennom vindspillets piper). Vindspill over dører, på altaner og i hager er et signal til ubudne gjester om at huset eller leiligheten er bebodd.
Det er viktig at vindspillene henges på en slik måte at pipene ikke slår hardt mot hverandre slik at det lages en hard og uharmonisk lyd.

Her er eksempel på et vindspill som du finner hos www.kalimera.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar