tirsdag 3. juli 2012

Å få kontakt med naturen.

Alle blomster, planter og trær sender ut en velgjørende energi som kan tolkes som deres ”beskyttende ånder”. For å søke deg inn på denne positive kraften kan du går til et sted du er glad i ute i naturen, og la deg... trekkes til et spesielt tre, en plante eller en blomst.
1. Sitt under eller ved siden av den planten du har valgt, slik at du befinner deg innenfor dens aura.
2. Når du er kommet i en rolig og meditativ tilstand, bruker du litt tid på å få forbindelse med pusten. Når du er sentrert, konsentrerer du pusten gjennom hjertechakraet.
3. Nå åpner du bokstavelig talt hjerte og venter. Naturenergiene befinner seg på en annen frekvens enn våre energier. Hvis du aldri har prøvd dette før, må du kanskje sitte ganske lenge før du oppnår kontakt.
4. Ta imot energien fra planten og spør stille om dens beskyttende ånd vil kommunisere med deg.
5. Luktesansen er en god innfallsvinkel til plantens energi, så vær bevisst på de duftene som omgir deg. Hvis du oppnår en god forbindelse, kan du kanskje sanse åndens pust. Det føles som om du blir kjærtegnet av sommerfuglvinger.
6. Vær åpen for alle inntrykk du mottar, og sett pris på denne privilegerte kontakten med naturen.