onsdag 11. februar 2009

2009 i et Astrologisk perspektiv


Astrologien forsøker å gi oss et innblikk i tidsåndens utfoldelse. Hva kan vi forvente i 2009? Hvilke tendenser vil gjøre seg gjeldende og hvordan kan vi best leve våre liv i samklang med den kosmologiske symfoni.

· Av Gisle Henden.
Kalimera i samarbeid med Gisle Henden -Astrologiskolen Herkulus.

Det er mange faktorer som spiller inn i menneskets utvikling. Her skal vi prøve å utdype kun en av disse, nemlig Pluto i steinbukken. Pluto ble oppdaget i 1930 og beveger seg rundt Solen på ca. 248 år. Den har nylig gått inn i steinbukkens tegn. Dette faller muligens sammen med viktige endringer i samfunnsutviklingen.

Innledningsvis kan vi nevne at i veldig mange kulturer deles livet opp i en treenighet. Vi har for eksempel ånd, sjel og legeme eller vilje, kjærlighet og intelligens. I Egypt finner vi Osiris, Horus og Isis og i Østen Shiva, Vishnu og Brahma. Pluto formidler viljesaspektet i treenigheten. Innen enkelte visdomstradisjoner hevdes det at bak enhver fysisk manifestasjon finnes vilje som årsakenes årsak. Det settes på mange måter likhetstegn mellom vilje og liv. Vilje, makt og kraft er nøkkeldimensjoner ved Pluto. Mer utfyllende så handler det ofte om en vilje til grunnleggende transformasjon. En transformasjon som resulterer i at vi kommer tettere på vårt sanne jeg og forløser mer av det potensial vi har som mennesker. Vi blir autonome og kompetente
.

Hvorfor har så Pluto et litt frynsete rykte innen astrologi? Vår erfaring med Pluto viser at det gjerne er eksistensielle kriser involvert. Ekteskapet, jobben, økonomien og helsa går ofte i stumper og stykker når Pluto berører oss. Hvis den legger vårt gamle liv i ruiner, hva er så den dypere mening? Vel, først når det gamle forsvinner, kan det nye vokse fram. Først når det gamle har utspilt sin rolle og gått ut på dato, kan den nye vår komme. Personligheten tviholder ofte på det gamle og trygge, til tross for at dette hemmer vår videre sjelelige vekst og utvikling. Nettopp derfor må Pluto og livets vilje på banen. Den tvinger oss videre ved å ødelegge vårt gamle fundament. Når røyken legger seg er fortiden og livets formside ofte jevnet med jorden, slik vi så det med Twin Towers og slik vi så det på verdens børser høsten 2008. Dette muliggjør imidlertid nye mål og ambisjoner, med et sunnere og mer bærekraftig innhold.

Pluto er nå kommet fram til steinbukken og skal være der fram til 2023. Steinbukkens tegn vil således kunne definere hva det er som risikerer en gjennomgripende endring og transformasjon. Steinbukken knyttes bl.a. til økonomi, bank og finans, industri, yrkeslivet, autoritetene, myndighetene, store samfunnsinstitusjoner og ikke minst våre mål og ambisjoner. Alle disse områder risikerer å bli slått i bakken for senere å styrke seg. Vår økonomiske ryggrad er kanskje spesielt utsatt. Steinbukken er tegnet for tæring etter næring, eller med andre ord, tjen pengene før du bruker de. Nøysomhet, kompetanse, bærekraftige ambisjoner og hardt arbeid over tid blir belønnet. Snarveier, uærlighet og mangel på ydmykhet blir straffet. I steinbukken skjæres det inn til beinet, med en knallhard effektivisering og kontinuerlige kostnadskutt. Resultatet av en slik evigvarende slankekur kan bli avmagring og lavkonjunktur, men også en sunnere økonomi, en robust karakter og en moralsk holdning som varer livet ut.

Hva er så den dypere mening med Pluto i steinbukken? Steinbukken er innvielsens tegn og knyttet til veien ut av livet for de som ikke kjenner døden. Dette må forklares litt nærmere. I mange kulturer feires døden. En grunn til dette er at de forstår døden som en frigjøring fra livets mer verdslige dimensjon. Fra tingenes tyranni og fra materiens trelldom. Når livet er inkarnert i en kropp er det på en måte fanget og begrenset slik mange faktisk opplever det når de blir gamle. Kroppen forgår livet består. Kroppen kalles derfor ikke bare for sjelens tempel eller bolig, men også for sjelens fengsel. Tar vi denne forståelsen med oss over til dagens boligsituasjon og subprime-krise, ser vi en analogi folde seg ut. Mange er nå fengslet i sine gjeldstyngede boliger. I USA rømmer noen fra gjelden ved å forlate gård og grunn. De blir tvunget ut av sine hus og hytter blant annet fordi de har levd over evne, på andres penger, i sus og dus. Dette gjelder også mange aksjonærer som nå blir tvunget til å selge sine aksjer med store tap. Skyhøye krav til avkastning og fortjeneste, uten å jobbe for det, faller nå på sin egen urimelighet. Ensidig fokusering og forankring i kapitalismen, gjør at mange nå skjelver i grunnvollene.

Heri ser vi noe av Pluto og steinbukkens felles front. Pluto i steinbukken har som skjult agenda en sterk bistand til vår sjel. Denne bistand har følgende overordnede målsetting: Hvis menneskeheten vikler seg for langt inn i den tetteste materialisme øker risikoen for at livet blir innviklet, for krystallisering og brudd. Da får livet langt vanskeligere arbeidsforhold. Veien ut av dette uføre kan gå gjennom en traumatisk nedbrytning og destruksjon av livsførsel, rammer og strukturer som har utspilt sin rolle. Med Pluto i steinbukken vil den jobben bli gjort med stor kraft og tyngde. Ibsen formulerte dette treffende ved å si; evig eies kun det tapte!

Høsten 2008 har vi sett milliardverdier forvitre og fordunste på få måneder. En halvering av verdens børsverdier har funnet sted. Vi har sett at flere av de tyngste og ideelt sett mest pålitelige institusjonene i samfunnet går konkurs over natten. Da er det kanskje på sin plasMed Pluto i steinbukken kommer vi således til veis ende. Rykk tilbake til start. Esoterisk sett sier vi at steinbukken er tegnet for ’periodic arresting’. Det betyr at når vi har nådd toppen, så er det kun en vei videre og det er ned igjen. Vi har hatt en usedvanlig lang og sterk økonomisk opptur eller høykonjunktur. Vi har i så måte nådd en topp vil mange si. Veien opp tar gjerne mye lenger tid enn veien ned. Spørsmålet det er betimelig å stille er dette: Er innholdet i denne høykonjunktur bærekraftig i et langsiktig og humanitært perspektiv? Noen vil svare nei. Mulighetene vi nå får ligger i en læring, restrukturering og omorganisering av mange områder i livet slik at vi på denne måten kan utvikle nye mål og ambisjoner som er mer bærekraftiges å antyde at substansen i den vekst vi har hatt i de senere år, er heller svak.

Med Pluto i steinbukken kan resultatet bla. bli en ansvarliggjøring av både individer, organisasjoner og nasjoner, slik at vi på sikt får et langt bedre grunnlag for global kontakt og samhandling. Risikoen er at den nåværende økonomiske krisen, som så mange tidligere kriser, fort glemmes og kun ses på som en ny mulighet til å kjøpe billige aksjer. Den underliggende grådighet har ofte kun ett mål for øye, nemlig å tjene store penger uten å løfte en finger. Vi glemmer at det er våre egne barn og barnebarn som må jobbe til krampe tar de for å generere overskuddene vi krever. Da er det kanskje bedre at staten er største eier og aksjonær.

Ser vi kort på Herkules sitt arbeide i steinbukkens tegn, kan vi få større klarhet rundt hvilken lekse Pluto nå vil lære oss. I en variant av myten slår han i hjel den 3-hodede hunden Cerberus, som vokter over helvete. Der ligger Prometeus lenket til en klippe og en gribb hakker nådeløst i hans lever. Herkules griper tak i strupen på det største hodet og holder det fast som i en skrustikke, helt til udyrets krefter svinner hen. Deretter setter Herkules Prometeus fri og går så samme vei tilbake. Myten kan tolkes på forskjellige måter. En innfallsvinkel legger vekt på at Prometeus representerer menneskehetens fall ned i materiens trelldom, slik det også er nøye beskrevet i Platons hulelignelse. Løsrivelsen fra denne tilstand krever at hele personligheten med dens tre komponenter, tanke, følelse og kropp, overvinnes og underordnes sjelens innflytelse og agenda. Personligheten skal være et kvalifisert, kompetent og lytefritt instrument sjelen kan spille harmonisk på. Siktemålet er samklang og syntese mellom livets vilje, kjærlighet og intelligens. Løsningen sitter langt inne eller nede i vår psyke og underbevissthet. Hvert av hodene på uhyret er fulle av slanger og viser til de mange ting vi må rydde opp i og lutre før vi kan bevege oss ut eller tilbake den lange vei vi opprinnelig kom fra. Trollet i norske folkeeventyr forteller noe av den samme historien.

Mange nasjoner har en ufattelig stor gjeld i dag. Island og USA er ikke alene i Nissemyra. De beløp som står til forfall er helt uten sidestykke. Med Pluto i steinbukken kan økonomisk bærekraft og uavhengighet være et naturlig siktemål. Steinbukken er også knyttet til vår karmakonto. Det er mye som skal betales før vi som Prometeus, kan sette oss selv fri. Det vil ta tid.

Avslutningsvis kan det være interessant å se litt på Norges horoskop. Pluto beveger seg over vår Uranus nettopp i 2009. Det er 248 år til neste gang det skjer. Hvis vi med forbehold tar på oss de mer pessimistiske brilleglass kan dette innebære at deler av det som hittil har vært et økonomisk grunnfjell nemlig oljefondet, eroderes bort. Store deler av vår formue er bundet i eiendom som også vil være utsatt. Tar vi på oss optimistens briller, så ringer vi bare mor eller staten og ber hun betale regningen, slik at kjøpefesten kan fortsette. Staten er imidlertid deg og meg så regningen kommer uansett over skatteseddelen. Ny teknologi innen energisektoren kan se dagens lys, kanskje med en langt større satsning på fornybare kilder, som for eksempel vindkraft. Norges flyselskap SAS, kan forsvinne ut av landet. Den som lever får se.

Dr. Gisle Henden leder Astrologiskolen Herkules i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim & Son. Utdannet filosof, siviløkonom og statsviter. Skrev doktorgrad om intuisjon. Astrolog fra University of Seven Rays, Den Esoteriske Astrologiskole og DNA. www.astrologi.no. www.intuisjon.com. gisle.henden@online.no. Tlf. 22 49 49 51.

1 kommentar:

  1. Jeg begynner på astrologiskolen Herkules til høsten. Gleder meg vanvittig og håper at jeg klarer å følge med i timen :)

    SvarSlett