lørdag 7. februar 2009

Jan-Magne Sørensen - Sjaman & livscoach

Kalimera i samarbeid med Sjaman & livscoach Jan-Magne Sørensen.

Naturlig aggresjon er impulsen bak all kreativitet.
Vi ser på blomster som noe fredelig, vakkert og godt, men hver gang en ny knopp åpner seg, er det kraft av gledefylt aggresjon som knapt kan kalles passivt. Det er en pågang og et vågemot som strekker seg aktivt utover. Uten aggresjon kunne ikke kroppen vår vokse. Cellene ville være grepet av treghet. Aggresjon danner grunnlaget for de praktfulle utbruddene av skaperkraft. Naturlig aggresjon er impulsen bak all kreativitet. Mange er uenige i dette, for de tror at kjærligheten er drivfjæren, og at kjærlighet og aggresjon er motsetninger. En slik kunstig deling finnes ikke. Naturlig aggresjon er den kreative kjærlighetsfylte fremdriften, den måten kjærligheten aktiviseres på, kraften som driver kjærlighet fremover. Aggresjon i ordets rette forstand har IKKE noe med fysisk vold å gjøre slik mange oppfatter den. Når man tenker på uriktig måte, får man et forvrengt bilde. Da forbindes kraften med negative elementer – og betraktes som truende, noe galt eller til og med noe djevelsk. Og ser da videre på det gode som noe svakt, avmektig, passivt og som har sterkt behov for forsvar. Da blir man redd for sterke følelser, skremt av dimensjonene i sin egen virkelighet. Det fører ofte til at man flykter i stedet for å godta kraften og energien i sitt eget vesen. Man blir da nødt til å utvanne sine egne opplevelser. Slike forestillinger har sterkt deprimerende egenskaper som kan få en til å stenge ute intense følelser fordi man umiddelbart anser dem for å være negative. Man vil der automatisk hemme alle stimuli som kan føre til sterke følelser. Da får man ingen tiltrengt tilbakemelding. Man får ikke kontroll over sine følelser når man er redd for dem. Følelsene er drivkraften i livet. De vandrer hånd i hånd med intellektet. Men er man uvitende om innholdet i bevisstheten og ikke ærlig mot følelsene sine, kommer man i vanskeligheter.Naturlig aggresjon er ganske enkelt HANDLEKRAFT. Våre forestillinger er ytterst viktig for hva vi gjør med vår handlekraft. Bruken av din energi bringer deg i nær tilknytning til din egen kraftkilde. Helbredelse krever sterke naturlige aggressive fremstøt av energi, vekst og fokusering av livskraft. Jo mer maktesløs man føler seg, desto mindre kan man nyttegjøre seg sine egne helbredende evner. Der er du nødt til å projisere dem ut mot en lege, en naturlege eller et middel utenfor deg selv. Hvis din egen tro på legen ”virker” og du blir frisk, er det en fysisk lettelse, men tro på deg selv kan reduseres ytterligere. Hvis du på denne måten blir handlingsvak og ikke gjør effektive forsøk på å løse dine egne problemer, kommer symptomene tilbake i en annen form, og den samme prosessen utløses på ny. Hvis du er rasende, kan du piske løs på en pute eller rope i skogen og oppleve ditt sinne uten å øve vold mot andre. Hold på til du ikke orker mer. Hvis du gjør dette oppriktig, får du tak i den dypere årsaken til at du er sint. Ofte er de helt innlysende. Du har bare ikke hatt lyst til å se dem i øynene. I nesten alle tilfellene av dette slaget representerer dette følelse av avmakt. Når du kjenner hvordan energien veller opp i ditt eget vesen og forstår din egen kraft, blir du befridd fra all frykt og dermed fra alt raseri. Det er følelsen av avmakt som får land til å begynne krig. Det skyldes knapt den makten andre kanskje tillegger dem, men snarere en utbredt følelse av maktesløshet – iblant uavhengig av verdensherredømmet. Det å nære ånden i seg selv gir en maktfølelse og skaper fred og harmoni. Men skal man takle denne følelsen må man forstå at aggresjon SLETTES IKKE er ensbetydende med vold.Altså naturlig aggresjon er rensende, helbredende og høyst kreativ – den er drivkraften bak følelsene.


Med hjertelig hilsenJan-Magne SørensenSjaman & livscoach
www
.jeg-er.no
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar