lørdag 11. april 2009

Påskeegg!

Tradisjoner...
Det er mange tradisjoner knyttet opp mot påskeeggene. I Hellas bytter de røde egg som symbol på Jesu blod, i Tyskland og i Østerrike spiser de grønne egg skjærtorsdag. I Nederland henger folk opp fargede egg i trærne, og påskeharen gjemmer barnas påskeegg.
I noen deler av Storbritannia, særlig i nordøst-England og Skottland, er det tradisjon å trille hardkokte egg utfor en bratt bakke på palmesøndag. En lignende skikk finner vi også i USA, men her trilles eggene på flatmark ved hjelp av en skje. Også her er barnas jakt på påskeeggene påskeharen har gjemt en tradisjon. Det finnes også egg som lager lyd slik at blinde og svaksynte kan delta i jakten på påskeeggene. For ordens skyld: Påskeharen legger ikke egg, den gjømmer dem bare.
Kilde: Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar