tirsdag 1. juni 2010

Vardenese vs Sunde

Oppsyking fra april.
Heile sesongen har ongane gleda seg sinnsjukt te akkorat denne kampen – å spess an Store Joa.
Men som dokker vett så hadde an fått karantene. Det kribla i heile skrotten på an, å an sporte om ikje han konne få hetta någe aent akkorat i dag… Går ikje det måtte lagledaren sei te an – halla å heila Vardenese kjenne deg jo!
På tur te garderoben.
Jysla langt å gå te garderoben te Vardenese – jaffal når du parkere på modsatt sia av adle de 4 banane. Men me gått mod dilta lagledaren itte tri fira guttar å trenaren te Vardenese.
Ska sei sa trenaren – har dokker dama me dokker og!
Ikje vanskelige me sa Geggien så kjekt. (vett nå ikje kan an meinte me det då… får ta det positivt)

Vier Brothers
I dag måtte an Steffen mella avbud, an sleid me någe sykdomsgreier – men an Marius sko komma sa an. Marius kom han, men me blei jysla usikre på om det va an Marius – dokker vett jo det atte nå vett de jo ikje ka de hette sjøl lenger. Så me ropte ligagodt ”Kom an Vier” når ein av brødrene va på banen.


Positivt
I periodar hollt vingene seg heilt ude på sielinjå å klarte å komma ront på kantane. Me bere pasningar hadde me nok fått någen mål te.
Måle - det eina måle - kom og fra siå.
Are va ett eksempel te ittefyllelse i dag. Sjøl om an flerne ganger såg at an ikje klarte å hedda/treffa ballen så jekk an aligavell itte ballen.
Tri av gangene va det nok te at Vardenese ikje klarte å få kontroll øve ballen.

Felles drikkeflasker e tingen!
Teddyen gjekk nok eingang forran så ett gått eksempel på det å aldri gje seg. Mysse du ballen e det bare ein ting å gjørr - nemmeliggen - vinna an tebage -
å det virke som om Teddyen en fydde me ett ekstra stort "eg gjer meg aldri-gen" (kem an nå måtte ha det itte)
Det får me nok aldri svar på - får bare håba atte det smitte øve på de andre gjønna felles slurking på drikkeflaskene.
Kan ble bere på.
Komma mye tettare opp i modspelaren sånn atte de ikje får ta ner ballen å snu seg.
Når man e jysla sleden e det ein goe "hakkespettregel" å slå ballen i stede for å dribla seg heilt vekk i tågeheimen.

Store avstannar å lette i kroppen.
Adle så har vært på Tasta banen vett atte dorr e store avstannar der - ikje minst fra bane 1 te klubbhuse.
Allerde i fysste omgang sporte an Alli itte ein do - men når an hørrte atte han måtte gå så langt - ja så kneib an ijenn å fortsatte å springa.
Meeeen i bjynnelsen av 2 omgang så klarte an ikje merre - plutseliggen va an vekke å kom tebage så lette å fine i kroppen.
Neste gang ska me ta me oss ein "snurredass" å ha an på siå av innbyttarbenken - kansje andre åg trenge an - ka vett vell me.

Dobbel knehøna å leggisar.
Han så e ude av karantene – an Werner boyen blei skada i dag – jaggu va det ikje to aggresive Vardenese guttar så hopte på an på sama tiå. Va nok gått planlagt dette – skolekompissar så de e – elle va …kansje. Men an ville innpå ijenn når det va 3 minuttar ijenn av kampen.
Lagledaren fekk goe jelp av far te an Sander te å fylla me på klåkkå – NÅ sa an – nå kan an gå innpå ijenn. Werner sprang innpå men blei heven ud ijenn i ein fygane fart – Hei du! Sa dommaren – du må jo bruga leggisar! Går ikje an! Men an fekk nå hinka ront på banen i det sista minutte.


Pauuuuuse
I pausen hadde trenaren ein peptåk – pleie å jelpa det.


Å Lagledaren seie – Nå nullstille me oss! Stillingå e 0-0 te andre omgang.
Jaaaaaaa! Sa guttane – heilt te an litle Kjartan rakk opp hånnå å sa:
`Meen - Ka è egentli stillingå?

Sunde e gule.
Ja det e me - men det trenge ikje å bety atte me trenge merre gule kort. Espen klarte å få samla seg te det andra, va nå ei lokka atte det va for ein takling då Va verre me an Daniel - han fekk for å vera store i kjeften, å i tillegg prøvde an å snakka seg vekk i fra heila korte - "det va ikje deg dommar eg kallde for ein idiot" - d va an Espen eg sa det te! Itte atte an Espen fekk det berømta korte gjekk an øve te å takla/dribla egne spelare. Verst jekk det ud øve an Kjartan - men de fekk seg nå ein goe latter begge to - itte ein tøffe batalje om ballen.

I ein krog sto de.
Ude i det fria – kallte me denne plassen, å trodde at han me kameralinså ikje såg oss.
Viktigt me ein liden oppsummering vett dokker Årets skudd - så ikje gjekk i mål.
Itte dagens kamp kan me ikje unngå å nevna skudde te an Are fra 18 meter. Han fekk drømmetreffe å hadde retning mod vinkel.
Bare ein super keeper gjore at dette ikje blei me i kåringå av årets mål på Tasta Stadion.
Ein lignelse å ein konkurranse.
Innenfor medisinen bler det sagt atte forsjellen mydlå ein goe kirug å ein udmerka kirug e atte den udmerka kirugen vett når an ikje ska operera.
Øveført te foballbanen - Forsjellen mydlå ein goe å ein udmerka spelar e atte den udmerka vett når an ska slå ballen i stde for å....
Me oppfordre leserane te å foreslå/gjetta/veda ka så ska stå i stede for prikkane.
Det e bare ett rektigt svar å den elle de så svare rett e me i trekningå av ein bont me nyvaska gullerøder så deles ud på neste kamp.
Om det e an Karl i Trondheim så vinne, bler gullerødene sent som gullerodjuse i posten.
Senn svaret te helen@kalimera.no å merk mailen me "svare e... ...... å eg vil mer enn gjerna ha gullerødene"!

Skodaen te an Ola kan ver ett forbilde for adle på Sunde G19.
An e ikje så fine i lakken å an e ikje allti nyvaska å nyfriserte me boning på tage (ikje Ola men bilen asså) - men du hekkan så an går.
Koffer gjørr an det å har gjort det så lenge dagens ellste spelar har spelt foball?
Jo - an får rektige bensin, an får olja å sørvise når an ska. å motoren e reinare enn rein,
Tenk om den stolte eiaren hadde fyllt på sjampanje brus i stede for bensin å sokkerlage i stede for olja.
Bilen (kjerrå hette vell ein Skoda) - e faktisk sååå sprege å ittetrakta atte an Runar sporte om å få kjøra an fram å tebage te kamp i dag - det seie vel alt (om både Runar å bilen) Nå mangle det bare atte me låne an vekk te Sunde IL.
Snakk me ein skikkelige General.
Om dokker får sjansen te å snakka me ein skikkelige General. Kan dokker stilla ett spørsmål: "E det viktigt å trena realistisk før ein krig?"
For atte dokker ska sleppa å venta på svare kan me avsløra det som ville blitt svart:
"Adle topp soldatar så ska vinna ein krig å unngå å ble drept - trene så realistisk så muligt"
Det e ingen så e så naive atte de tror de ska klara någe i krigen så man ikje lere på øvelsesfelte - det ville vært å onnerskriva sin egen dødsdom.
Kansje det og e sånn for foballspelare - øve me ikje på pasning å motag på trening - koffer sko me då få det te i kampen hete?
Ett tips kan derfor vera å slå passningar i stede for å fyra laus på et tomt mål når me starte ei trening. Klare me 10 passningar i trekk på five a side treningå klare me kansje 6 på rad i ein kamp - å då komme garantert målå.

Kjekt me publikum
Allti liga kjekt når någen komme å heie på oss.
Guttane syns det e stooort – å det gjørr me og!
Tusen hjerteli te adle dokk – dokk e goe.

Ivar, Moffi å Jeanette

U Hilde Bønna, Store Joa, Dag å Elisabeth Reidar å faren te an Sander. Te slutt!
I dag hadde me oss an Alli å an Geggi – 1000 takk for atte dokker stilde opp,
å te adle guttane – hjertelig takk for ein fine kamp å ein kjekke kvell.
Å te slutt – Kjell Harry du e best – knallbilder du har tatt i dag!
Sluttresultat – ta på sørgebind 5-1
Meeeen me slår de på jemmabanen – då ska me ha mikk å sang! Å skremma livlorten du av de.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar