mandag 4. mai 2009

Tungenes fyr

Søndag 15. september 07, tok hele familien en tur ut til Tungenes Fyr.
Tungenes er det nordligste punktet på Jæren og ligger som en sentral utkikkspost ved innseilingen til Stavanger. Tungenes fyr ble første gang etablert i 1828 av Stavanger Havnekommisjon. Hensikten var primært å lede båttrafikken under sildefisket sikkert til byen. Etter hvert har fyret utvidet sin betydning til å bli et viktig seilingsmerke for all skipstrafikk i området. I takt med tiden ble fyret oppgradert flere ganger, fra å være et primitivt fyr med talglys og tranlamper til et elektrisk drevet med linse av 4. orden. Flere utbygginger ble foretatt på 1900-tallet, og hele anlegget består i dag av fire bygninger: fyrbygningen, uthusbygningen og to bolighus for fyrmester og fyrvoktere. Den landbaserte delen av fyret ble tatt ut av drift i 1984. I dag er det erstattet av ei lykt, som ligger på holmen “Bragen”, rett ut for neset. Navnet Tungenes Fyr er siden blitt et samlebegrep for bl.a. flere kulturelle og museale tiltak. Det blir drevet i regi av Randaberg kommune.
Kilde: Norsk fyrhistorisk forening.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar