fredag 12. juni 2009

Røsslyng fra Kjøbenhavnerbukta

Røsslyng vokser i Europa og Lilleasia på myrer og heier.
Den er vanlig i hele Norge med unntak av Finnmark hvor den fins kun ved spredte lokaliteter.
Røsslyng er en viktig næringskilde for hjortedyr og villsauer om vinteren.
Lirype eter unge skudd og frø. Røsslyng er også en viktig trekkplante for bier og gir en mørk, gul lynghonning.
Langs vestkystene av Europa har røsslyng dominert vegetasjonen i en kulturlandskapstype som kalles lyngheilandskapet.
Kilde: Wikipedia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar