fredag 12. juni 2009

Samleobjekter - del 3

Som lita jente var jeg en ivrig samler av glansbilder.
Ivrige venninner byttet glansbilder av hverandre.
I dag har jeg to stappfulle "gamle telefonkataloger" fulle av dem.
Håper en dag at mi jente vil vise interesse for dem - eller kanskje mine barnebarn?


Historie og bruk:
Glansbildene oppstod i Tyskland rundt 1840 med oppfinnelsen av fargelitografiet. Å samle på glans ble etter hvert en svært populær hobby for barn. I Norge og andre land var glansbildesamling særlig utbredt blant jenter i første halvdel av 1900-tallet.
Glansbilder er først og fremst samlerobjekter som kan oppbevares i egne album, handles med og byttes. Enkelte samler også på gamle glansbilder med antikvarisk verdi. En kan dessuten bruke glansbilder som dekorasjoner og formingsmateriell, for eksempel på hjemmelagde gratulasjonskort, i minnebøker og scrapbooks
.
Glansbilder er i dag til en viss grad erstattet med forskjellige slags dekorative klistremerker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar